Naast het beantwoorden van vragen van deelnemers, wordt tijdens elke bijeenkomst een presentatie gegeven over een specifiek onderdeel uit de ISO 27001/NEN 7510

Deelnemen aan een van onze workshops? Vraag hier voor meer informatie.

Dag Tijd Locatie Onderwerp
Donderdag 24 januari 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Hoofdstukken 16 (Beveiligingsincidenten), 17 (Bedrijfscontinuïteit) en 18 (Wetgeving) van de Annex.
Donderdag 14 februari 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Risicomanagement in relatie tot leveranciersrelaties (hoofdstuk 15 Annex).

 

Donderdag 14 maart 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Hoofdstukken 10 (Encryptie), 11 (Fysieke beveiliging) en 12 (Beveiliging bedrijfsvoering) van de Annex. Onder beveiliging bedrijfsvoering vallen onder andere logging, monitoring, back-up.
Donderdag 11 april 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Hoofdstukken 13 (Communicatiebeveiliging) en 14 (softwareontwikkeling) van de Annex.
Donderdag 16 mei 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Hoofdstukken 6 (Organiseren van informatiebeveiliging), 7 (Personeel) en 8 (Bedrijfsmiddelen) van de Annex.
Donderdag 13 juni 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Controles, auditen en verslaglegging aan Directie (H.9).
Juli: Geen workshop N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Augustus: Geen workshop N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Donderdag 12 september 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Sturing van het ISMS en risicomanagement en hoofdstuk 5 (Beleid) van de Annex.
Donderdag 17 oktober 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Hoofdstuk 9 (Logische toegangsbeveiliging) van de Annex.
Donderdag 14 november 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Techniek van netwerkbeheer en beheer infrastructuur (hoofdstuk 12 en 13).
Donderdag 12 december 2019 10.00 – 13.00 Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein Herhaling.

Scroll naar top