Informatiebeveiligingdoejezo heeft Telasoft ondersteund bij de inrichting van hun ISMS

“Informatiebeveiligingdoejezo heeft Telasoft prima ondersteund bij het inrichten van een ISMS.
Door hen is het traject efficient verlopen en is onze beveiliging verder verbeterd.
Natuurlijk zijn we zonder problemen geslaagd voor het certificaat.”

Aldus Martin de Ruiter van Telasoft.

Scroll naar top